Vision

Att med den bästa mixen av rockmusik från 70- talet och framåt väcka minnen som ger stimulans och glädje i livet. Vi får trogna lyssnare som ser Rockstar som ett självklart alternativ för en skönare vardag.

Värderingar

Omtanke om våra kunders framgång står i centrum. Ärlighet och öppenhet är en självklar grund för vårt arbete. Vi strävar efter att skapa en jämställd arbetsplats med mångfald baserat på lokalt, hållbart och långsiktigt tänkande.

Mission

Att med program- och musikutbud av hög kvalitet locka intresserade lyssnare och därmed vara en attraktiv kanal i våra kunders marknadsarbete. Vi ska överträffa kundernas förväntningar med stolthet och genuint personligt engagemang.